شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address

.

پرسش و پاسخ

قطعه جدیدی مانند هارددیسک به سرور اضافه میگردد دستگاه آن را شناسایی نکرده یا پیغام Firmware Update میدهد راه حل چه میباشد.

گاه در سرورهای HPE/HP به هنگام نصب قطعه جدیدی، عدم شناسایی یا سازگاری قطعه جدید با دستگاه به چشم می خورد که موجب عدم عملکرد صحیح آن قطعه میگردد. در اینگونه موارد میبایستی در ابتدا آخرین نسخه intelligent provisioning را Update کرده  و درگام بعدی آخرین نسخه SPP مرتبط به آن سرور را از سایت HP دریافت کرده و Upgrade می کنیم و در انتها iLO را به روز رسانی می کنیم  اغلب مشکلات پیش آمده با این روش برطرف می گردند.

Search

>