شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address

جستجوی پیشرفته

ذخیره ساز تحت شبکه Q1J02A HP MSA 2052
توضیحات آگهیدستگاه ذخیره ساز اچ پی اورجینال با پارت نامبر Q1J02A
970.000.000 ریال
 
ذخیره ساز تحت شبکه Q1J03A HP MSA 2052 SAN
توضیحات آگهیذخیره ساز تحت شبکه اچ پی اورجینال با پارت نامبر Q1J03A
990.000.000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه Q1J01A HP MSA 2050 SFF
توضیحات آگهیذخیره ساز تحت شبکه اچ پی اورجینال با پارت نامبر Q1J01A
630.000.000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه Q1J00A HP MSA 2050 LFF
توضیحات آگهیذخیره ساز تحت شبکه اورجینال با پارت نامبر Q1J00A
630.000.000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه K2R80A HP MSA 2040 SFF
توضیحات آگهیذخیره ساز تحت شبکه اورجینال با پارت نامبر K2R80A
610.000.000 ریال
ذخیره ساز تحت شبکه K2R79A HP MSA 2040 LFF
توضیحات آگهیذخیره ساز تحت شبکه اورجینال با پارت نامبر K2R79A
625.000.000 ریال

Search

>