شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address

جستجوی پیشرفته

کارت HBA سرور اچ پی AJ763B
توضیحات آگهیکارت HBA سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر AJ763B
27.000.000 ریال
کارت HBA سرور اچ پی AJ762B
توضیحات آگهیکارت HBA اچ پی اورجینال با پارت نامبر AJ762B
18.500.000 ریال
پچ کورد فیبرنوری اچ پی QK733A
توضیحات آگهیکابل پچ کورد اچ پی اورجینال با پارت نامبر QK733A
3.300.000 ریال
پچ کورد فیبرنوری اچ پی QK734A
توضیحات آگهیکابل اورجینال اچ پی با پارت نامبر QK734A
3.800.000 ریال
رید کنترلرسرور اچ پی HP Smart ARRAY P410/ZM
توضیحات آگهیاورجینال بدون پک Refer با پارت نامبر 462860-B21
3.500.000 ریال
کارت شبکه اچ پی HP 1Gb 4-port 331FLR
توضیحات آگهیکارت شبکه اچ پی اورجینال با پارت نامبر 629135-B21 بدون پک و Refer
5.000.000 ریال
کارت شبکه اچ پی HP 10Gb 2-port 533FLR
توضیحات آگهیکارت شبکه اچ پی بدون پک با پارت نامبر 700759-B21
8.500.000 ریال
 
کارت شبکه اچ پی HP 10Gb 2-port 530T
توضیحات آگهیکارت شبکه اچ پی اورجینال با پارت نامبر 656596-B21
31.000.000 ریال
 

Search

>