شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6132 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر875765-S01 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6148 8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر 875764-S01 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور HP پرولینت HP ML110 G10 3104
توضیحات آگهیسرور اورجینال اچ پی با گارانتی یک ساله ابریشم و سه سال خدمات پس از فروش، بابت قیمت سرور اچ پی لطفا تماس بگیرید.
سرور اچ پی HP ML30 G10 E-2224, 16GB
توضیحات آگهیسرور اورجینال اچ پی با گارانتی یک ساله ابریشم و سه سال خدمات پس از فروش، بابت قیمت سرور اچ پی لطفا تماس بگیرید.
سرور اچ پی HP ML350 G10,4208 16GB
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی (HP) اورجینال با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP DL380 Gen10 6130  8SFF
توضیحات آگهی• بابت قیمت سرور اچ پی اورجینال با پارت نامبر826567-B21 با شرکت تماس حاصل فرمائید.
سرور اچ پی HP ML350 G10, 3204 16GB
توضیحات آگهیسرور اچ پی اورجینال با گارانتی یک ساله ابریشم و سه سال خدمات پس از فروش، بابت قیمت سرور اچ پی لطفا تماس بگیرید.
سرور اچ پی HP DL360 G10 5118, 8SFF
توضیحات آگهیسرور اچ پی اورجینال با گارانتی یک ساله ابریشم و سه سال خدمات پس از فروش، بابت قیمت سرور اچ پی لطفا تماس بگیرید.

Search

>