شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address

جستجوی پیشرفته

رید کنترلرسرور اچ پی HP Smart ARRAY P410/ZM
توضیحات آگهیاورجینال با پارت نامبر 462860-B21
4.500.000 ریال
کارت شبکه اچ پی HP 1Gb 4-port 331FLR
توضیحات آگهیکارت شبکه اچ پی اورجینال با پارت نامبر 629135B21 بدون پک و Refer
7.500.000 ریال
کارت شبکه اچ پی HP 10Gb 2-port 533FLR
توضیحات آگهیکارت شبکه اچ پی بدون پک با پارت نامبر 700759-B21
11.000.000 ریال
 
کارت شبکه اچ پی HP 10Gb 2-port 530T
توضیحات آگهیکارت شبکه اچ پی اورجینال با پارت نامبر 656596-B21
31.000.000 ریال
 
کارت شبکه اچ پی HP NC365T 4-port Ethernet
توضیحات آگهیکارت شبکه اورجینال اچ پی با پک با پارت نامبر 593722-B21
8.500.000 ریال
 
کارت HBA اچ پی P9D94A
توضیحات آگهیکارت HBA اورجینال اچ پی با پارت نامبر P9D94A
93.000.000 ریال
کارت HBA اچ پی P9D93A
توضیحات آگهیکارت اورجینال اچ پی با پارت نامبر P9D93A
69.700.000 ریال
کارت HBA اچ پی QW971A
توضیحات آگهیکارت اچ پی اورجینال با پارت نامبر QW971A
70.000.000 ریال

Search