شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address

جستجوی پیشرفته

هارد سرور اچ پی  HP 300GB 6G SAS 10K
توضیحات آگهیاورجینال با پک داخل با پارت نامبر 507127-B21
9.300.000 ریال
هارد سرور اچ پی HP 72GB 10K
توضیحات آگهیبدون پک و اورجینال با پارت نامبر 384842-B21
3.400.000 ریال
هارد سرور اچ پی HP 300GB 12G SAS 10K
توضیحات آگهیاورجینال بدون پک با پارت نامبر 785067-B21
11.000.000 ریال
هارد سرور اچ پی HP 72GB 15K
توضیحات آگهیاورجینال با پک داخل با پارت نامبر 286778-B22
4.000.000 ریال
هارد سرور اچ پی HP 146GB 6G SAS 10K
توضیحات آگهیکالای اصلی با پک داخل ایران با پارت نامبر 507125-B21
4.800.000 ریال
هارد سرور اچ پی HP 300GB 6G SAS 10K
توضیحات آگهیاورجینال با پک داخل با پارت نامبر 652564-B21
9.300.000 ریال
هارد سرور اچ پی HP 1.2TB 12G SAS 10K
توضیحات آگهیهارد اچ پک با پک اورجینال با پارت نامبر 781518-B21
34.000.000 ریال
هارد سرور اچ پی HP 1.8TB 12G SAS 10K
توضیحات آگهیهارد اچ پی با پک اورجینال با پارت نامبر 791034-B21
45.000.000 ریال

Search