شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address

جستجوی پیشرفته

مادربرد اچ پی HP ProLiant DL380 G7
توضیحات آگهیمادربرد سرور اچ پی اورجینال بدون پک Refer با پارت نامبر 599038-001
15.500.000 ریال
مادربرد اچ پی HP PROLIANT DL380 G5
توضیحات آگهیمادربرد سرور اچ پی اورجینال بدون پک Refer با پارت نامبر 436526-001
8.800.000 ریال
مادربرد اچ پی HP PROLIANT DL360 G7
توضیحات آگهیمادربرد سرور اچ پی اورجینال بدون پک Refer با پارت نامبر 602512-001
14.500.000 ریال
مادربرد اچ پی HP PROLIANT ML370 G6
توضیحات آگهیمادربرد سرور اچ پی اورجینال بدون پک Refer با پارت نامبر 606200-001
12.000.000 ریال
مادربرد اچ پی HP PROLIANT DL380 G6
توضیحات آگهیمادربرد سرور اچ پی اورجینال بدون پک Refer با پارت نامبر 496069-001
14.000.000 ریال
مادربرد اچ پی HP Proliant Dl180 G6
توضیحات آگهیمادربرد سرور اچ پی اورجینال بدون پک Refer با پارت نامبر 490372-001
14.000.000 ریال
مادربرد اچ پی HP Proliant DL380p G8
توضیحات آگهیمادر برد سرور اچ پی اورجینال بدون پک Refer با پارت نامبر 662530-001
37.000.000 ریال

Search

>